Webwizards – identyfikacja wizualna

Projekt identyfikacji wizualnej dla Webwizards. Projekt dla Casus Design.

Webwizards – identyfikacja wizualna

Projekt identyfikacji wizualnej dla Webwizards.

Webwizards – identyfikacja wizualna

Projekt identyfikacji wizualnej dla Webwizards – logotyp.

Webwizards – identyfikacja wizualna

Projekt identyfikacji wizualnej dla Webwizards.

Webwizards – identyfikacja wizualna

Projekt identyfikacji wizualnej dla Webwizards – wizytówka.

Webwizards – identyfikacja wizualna

Projekt identyfikacji wizualnej dla Webwizards – listownik i koperta.